Cenník školného

Pre školský rok 2015/2016

Typ dochádzky

Cena / Mesiac

1 mesiac ( vyberá sa na 2 mesiace vopred)


10 €