Kontakt

Školský klub detí

Ulica 1. Mája 3, 90084 Báhoň

033 64 55 222

skd-zsbahon@pobox.sk